Våra produkter

Skogsbaserad kork

Vår ägare

Gott för en god sak

Planti är inte ett företag som alla andra. Vi ägs av den ideella stiftelsen Kavlifonden som har ett enda syfte, att förvalta och dela ut vårt överskott till välgörande ändamål.

Varje år ger fonden stora bidrag till forskning och humanitära projekt i Sverige och hela världen. Med hjälp av våra produkter försöker vi helt enkelt göra världen lite bättre. Vill du veta mer? ​Klicka här